Prindi

Profiles International

 profiles int

PROfilesESTonia turustatavad hindamisvahendid on loodud Ameerika päritolu personalitestide arendamisega tegeleva ettevõtte - Profiles International poolt. Profiles International asutati 1991. aastal Texases ning tänaseks on tal esindused juba 122 riigis. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda parima kvaliteediga personalihindamise vahendeid organisatsioonide inimressursiga seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, aidates neil muutuda efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

 

Profiles countries

Profiles International'i personalihindamise vahendeid aitavad luua ja arendada organisatsioone, mille töökeskkond meelitab ligi parimaid töötajaid, pakub neile piisavalt võimalusi eneseteostuseks ning -arenduseks ja soodustab koostööd. Profiles International järgib aususe, terviklikkuse ja kvaliteedi nõudeid, et jääda alati tuntuks „hindamisvahendite ettevõttena" – kui innovaatorid ja eestvedajad personalivaliku maailmas.

Ajalugu

1991. aastal märkasid Jim Sirbasku ja Bud Haney äri- ning tööstusmaailmas mitmeid kitsaskohti, näiteks tööandjate oskamatust valida õigeid töötajaid õigetele ametikohtadele ning võimetust neid hoida ja juhendada. Traditsioonilised töölevõtumeetodid olid puudulikud ja organisatsioonid piiripealselt produktiivsetest töötajatest küllastunud. Kvaliteedikontroll oli umbmäärane ja koolitused ebamäärased. Ühel alal silmapaistva töötaja edutamine teisele ametikohale tõi sageli kaasa negatiivseid tagajärgi.

Pärast konsulteerimist mitmete karjäärinõustajate, personalivaliku spetsialistide ning teiste antud ala professionaalidega, lõid Sirbasku ja Haney Profiles International'i, et pakkuda organisatsioonidele paremaid vahendeid kandidaatide ja töötajatega seotud informatsiooni hankimiseks ning inimressursialaste otsuste vastuvõtmiseks.

Antud valdkonda uurides avastasid nad, et mitmed organisatsioonid kasutavad tööintervjuude käigus teste, millest enamik olid mitmekümneid aastaid vanad, toetusid aegunud uurimustele ja informatsioonile ning olid sellest tulenevalt täis iganenud vaatenurki. Samuti täheldasid nad, et parimad testid olid loodud kasutamiseks kliinilistel eesmärkidel ning seega  tööturu kontekstis illegaalsed.

Otsides välja parimad ning usaldusväärseimad legaalsed hindamisvahendid võimaldamaks saada tõepärast infot töötajate kohta ning teha õigeimaid inimressursiga seotud otsuseid, lõid nad aluse oma organisatsioonile. Järgides oma esialgset visiooni pakkuda organisatsioonidele kaasaegseid ja usaldusväärseid mõõtmisvahendeid, moodustati oma uurimis- ning arendusrühm, mille eesmärgiks sai uute kutsesobivustestide loomine kaasaegsete teadmiste ja tehnoloogia abil. Tänaseks on  Profiles’il üle 1000 esindaja kogu maailmas ning partnereid rohkem kui 120 riigis. Profiles International'ist on saanud antud valdkonnas kõige kiiremini arenev ettevõte.