Prindi

Motivatsioon

Iga töötaja motiveerimisele on vaja läheneda individuaalselt. Analüüsides töötaja mõtlemisstiili, käitumisjooni ja ametialaseid huvisid, annab ProfileXT väärtuslikku informatsiooni selle kohta, kuidas töötajale läheneda ning millised on tema unikaalsed vajadused ja soovid. PXT aitab ka mõista, kuidas oleks töötajal võimalik saavutada oma isiklikke sihte läbi organisatsiooni eesmärkide saavutamise.

Motivatsioon avab inimpotentsiaali ning efektiivsuse tagamiseks on oluline, et juhid mõistaksid, mis motiveerib töötajaid nende poolt täidetavade rollide kontekstis. Kõikidest juhi funktsioonidest on töötaja motiveerimine kahtlemata üks komplekssemaid. Teatavasti muutub töö üha tähtsamaks osaks inimese elust, mistõttu on eriti oluline, et töötajat rahuldaks tema ülesannete iseloom ja teda ümbritsev keskkond. Kasvav tulemuslikkus ja töömoraal on kõrge motiveerituse loomulikud tagajärjed.

ProfileXT mõõdab iga üksiku töötaja potentsiaali ja ennustab inimese toimetulekut tööga. Motivatsiooniprogrammi osana aitab ProfileXT teil mõista, miks mõned töötajad saavutavad suurepäraseid tulemusi ja on oma töös väga efektiivsed, samas kui teised, kuigi võrdväärse kvalifikatsiooniga, saavutavad kõigest keskpäraseid tulemusi.