Prindi

Miks kasutada hindamisvahendeid?

Tõenäosus, et kaks uut töötajat kolmest valmistavad pettumuse ja kaks töötajat kolmest töötaksid pigem kusagil mujal, on suur. Umbes 95% kandidaatdest "liialdab" töökoha samise nimel ja pea 80% personalivoolavusest on võimalik vältida. Indiviidi vajadustele ja võimetele kohandatud koolitusprogrammid maksimeerivad koolitustulemusi. Hindamisvahendid aitavad sealjuures arendada edukamaid juhte, parandada meeskonnasaavutusi ning tuua välja erinevused juhtide nägemuse ja organisatsiooni eesmärkide vahel. Samuti aitavad nad parandada klienditeenindust, suurendada töörahulolu ja lahendada inimestevahelisi konflikte.

Hindamisvahendid peaksid kuuluma iga eneseteadliku juhi töövahendite hulka. Need on abiks personalivaldkonna strateegiliste otsuste langetamisel, töötajatele ootuste seadmisel, koolitusvajaduse tuvastamisel ning töötajate arengusuuna määramisel ja talentide efektiivsemal juhtimisel. Samuti aitavad need tuvastada juhtide tugevamaid ning arendamist nõudvaid külgi.

Tegelikkuses on hindamisvahenditel määramatult lai kasutuspotentsiaal, hõlmates muuhulgas alljärgnevaid valdkondi:

 • paremate ja efektiivsemate värbamisotsuste langetamine
 • tööjõu voolavuse vähendamine
 • uue töötaja organisatsiooni sisseelamise kiirendamine
 • suunatud areng
 • talendi ja ärivajaduste ühtlustamine
 • kommunikatsiooni edendamine
 • tööalaste konfliktide vähendamine
 • varguste ja tööluusi vähendamine
 • müügitulemuste tõstmine
 • töötaja- ja kliendirahulolu ning –lojaalsuse tõstmine
 • ametikohaprofiilide arendamine
 • tööandja brändi tugevdamine
 • jne
Millistes ärivaldkondades hindamisvahendeid edukalt kasutatakse?

Hindamisvahendeid saab edukalt kasutada igal tegevusalal, kuid Profiles International’i toodete kasuks on enim otsustanud järgmiste valdkondade esindajad:

 • finantsteenused ja kindlustus
 • jaekaubandus ja toiduainete tööstus
 • reisimine ja hospitality
 • professionaalsed ja äriteenused
 • meedia, telekommunikatsioon ja tehnoloogia
 • energeetika, kommunaalettevõtted ja loodusvarad
 • tootmine, transport ja autotööstus
 • ehitus ja kinnisvara
 • riiklikud ja kohalikud omavalitsused
 • haridus
 • jne