Prindi

Koolitused

Koolituste määramisel on väga oluline lähtuda töötaja konkreetsest vajadusest ja tema uue info töötlemise ning omandamise stiilist. Mõõtes töötaja mõtlemisstiili ja käitumisjooni, aitab ProfileXT läheneda töötaja arendamisele ja koolitamisele personaalselt. ProfileXT annab informatsiooni töötaja potentsiaalsete arenguvaldkondade ning talle sobiva õppeprotsessi kohta. Selline lähenemine aitab organisatsioonidel investeerida efektiivsetesse, paremaid ja kestvamaid tulemusi andvatesse koolitustesse ja arenguprogrammidesse.

Kui kõrge õppimisvõime indeksiga töötaja omandab uut sõnalist ja numbrilist informatsiooni kiiresti, suudab abstraktsest teabest järeldusi teha ja õpitut hiljem iseseisvalt rakendada, siis madalama õppimisvõime indeksiga töötaja vajab uue informatsiooni konkreetset ja selget esitamist, kordamist ning sageli ka õpitu kohest töösse rakendamist. Määrates kahele erineva õppimisvõime näitajaga töötajale sama koolituse, võib olla üpriski kindel, et ühele kahest on koolitus kas ülejõukäiv või liiga lihtne ning eesmärk, miks ta koolitusele saadeti, jääb täitmata.