Prindi

Karjääriplaneerimine

Karjääriplaneerimine on oluline osa organisatsiooni tööjõu juhtimise süsteemis. Eduka juhi ühes oluliseks tunnusjooneks on oma potentsiaalsete ametijärglaste edule suunamine. Paljudes organisatsioonides ei ole see paraku siiski nii. Jim Collins, raamatu „Good to Great”, 1991, autor, leidis, et üle ¾ uurimuses osalenud ettevõtete juhtidest suunas oma potentsiaalsed ametijärglased ebaedule, valis võimalikeks järglasteks endast nõrgemad või tegi mõlemat korraga. Collins väitis, et tänu egole ehk tema sõnutsi „suure koera sündroomile”, ei jäta sellised juhid ametist lahkudes maha ettevõtteid, mis oleksid ilma nendeta tugevad.

Organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine.

Organisatsiooni pikaajalise edu kindlustamiseks on oluline planeerida ja arendada oma töötajate karjääri ning seada suunad, mis sobiksid neile kohustuste ja ülesannete poolest. See maksimeerib tulemuslikkust, kasvatab töömoraali ja organisatsiooni edu ning garanteerib, et tippjuhtide ja –spetsialistide lahkumisel või pensionile minekul ei tabaks organisatsiooni teadmiste ja oskuste äravool (mälulünk).

Karjääriplaneerimine ProfileXT abiga.

ProfileXT on „kogu inimest” analüüsiv instrument, mis ei aita teil hinnata üksnes töötaja sobivust mõnele konkreetsele ametikohale, vaid võimaldab tuvastada tema sobivust vajadusel kõikidele teie organisatsioonis eksisteerivatele ametikohtadele. Kandidaadi või töötaja ProfileXT tulemusi võrreldakse vastavate ametikohtade ametisobivusmustritega ning kergesti loetav ja mõistetav raport ühes ametisobivusprotsentidega iga vaatluse all olnud ametikoha kohta on valmis, muutudes nii inimese kui organisatsiooni jaoks võimsaks karjääriplaneerimisvahendiks. ProfileXT mõõdab ja ennustab inimese sooritusvõimet nendes olulistes valdkondades, kus tööandja peab langetama kõige efektiivsemaid edutamisotsuseid. ProfileXT ennustab ametisobivust ja sobitab omavahel kokku õige inimese ja ametikoha.