Prindi

Ametisobivus

ProfileXT aitab teil testida ametisobivust ja sobitada õiged inimesed õigetele ametikohtadele.

Enamik töölevõtmisotsuseid tehakse ebapiisava info põhjal. Profiles International’i hindamisvahendid annavad teile teavet, mida vajate enne tööpakkumise tegemist, et vältida võimalikku viga inimese töölevõtmisel.

Üks suurimaid möödalaskmisi, mida organisatsioonid teevad, on potentsiaali raiskamine ehk kompetentsete töötajate paigutamine ametikohtadele, kuhu nad ei sobi ja kus nad ebaõnnestuvad. Kuigi ametisobivus on tööalase edu kõige olulisem faktor, ignoreerivad paljud tööandjad seda fakti inimressursialaste otsuste langetamisel. Klassikaline halva ametisobivuse näide on müügisektorist, kus sageli edutatakse parim müügimees müügijuhiks ning seejärel avastatakse, et ta ei ole uuel positsioonil ei edukas ega rahulolev ning tema efektiivsus langeb. Omadused, mis teevad inimese edukaks müügimeheks, on siiski erinevad nendest, mis iseloomustavad edukat müügijuhti. Väga harva on üks inimene suuteline olema tasemel mõlemal mainitud ametikohal.

ProfileXT on parim ametisobivuse hindamise instrument, mis mõõdab olulisi konkreetsel töökohal õnnestumist ebaõnnestumisest eristavaid faktoreid ning aitab organisatsioone iga töökoha jaoks õige inimese leidmisel. Lisades ametisobivuse hindamise ühe peamise faktorina oma värbamisprotsessi, muutub teie inimressurss oluliselt efektiivsemaks.

Ametisobivusmustri ülevaade

Ametisobivuse hindamise protsess on efektiivne ja kiire lähenemine ametikoha, inimese ja nende omavahelise sobivuse kirjeldamiseks. Ametisobivusmustri saab koostada igale positsioonile pidades silmas sel kohal eduks vajaminevaid eeldusi. Mustri kokkupanekul on abiks Profiles International’i ametikohaprofiilide keskus, etalontöötaja tulemused ja spetsiaalselt läbiviidav uurimus. Muster tähistab igal skaalal vahemikku, mis vastab efektiivsete töötajate testitulemustele. Kuna tulemustel puudub absoluutväärtus, jääb tüüpiline muster vahemikku 3-5 ühikut. Mida kaugemale vahemikust (mustrist) inimese tulemus jääb, seda väiksem on tema sobivus antud tööle. Ametisobivust kajastatakse raportites protsentuaalsel kujul.

PI protsess


Ametikohaprofiili loomise meetodid:

tipp- või etalontöötajate profiilide põhjal

Juhtkond valib objektiivsete kriteeriumide põhjal välja parimad töötajad konkreetsel ametikohal. Edukamaid töötajaid hinnatakse vaimse võimekuse, käitumisjoonte ja ametialaste huvide osas. Saadud andmeid töödeldakse internetipõhises hindamiskeskuses ja tulemuseks on unikaalne "tipptöötaja ametikohaprofiil".

   

ametikohaprofiilide keskus

26 aasta pikkuse uurimistöö ja 117000 töötava indiviidi testitulemuste põhjal on Profiles International loonud üle 1200 valiidse ametikohaprofiili, mis on olemas hindamiskeskuse ametisobivusprofiilide keskuses. See on ideaalne ametimustri saamise meetod juhul, kui vaatlusalune ametikoht on alles uus või puuduvad väga head töötajad, kelle tulemusi mustri loomiseks kasutada.

ametikoha-analüüsi küsimustik

Ametikoha-analüüsi käigus on juhtidel võimalus hinnata konkreetse ametikoha nõudmisi erinevates valdkondades, mida Profile XT mõõdab. Peale seda, kui analüüsi 57 küsimust on juhi või juhtide poolt vastatud, sisestatakse vastused hindamiskeskusesse. Tulemuseks saadakse unikaalne ametikohaprofiil.

    

mitmik-meetod

Parima ja objektiivseima ametisobivusmustri saamiseks on võimalik ülalkirjeldatud meetodeid ka kombineerida.